Välkommen!

Här bygger projektet "Nationellt kompetenscentrum förvärvad hjärnskada" en webbplats med tillgänglig information om förvärvad hjärnskada.

Syfte med kompetenscentrumet

Personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående ska få tillgång till viktig information.

Den information som finns idag kan vara svår att hitta och svår att förstå. Därför ska vi samla informationen och göra den mer tillgänglig.

Kompetenscentrumet vänder sig även till personal på skolor, arbetsgivare, vårdpersonal och andra som kommer i kontakt med personer med förvärvad hjärnskada.

Bakgrund

Varje år får cirka 70 000 personer i Sverige en förvärvad hjärnskada. Skadan kan bero på exempelvis stroke, tumör, hjärnhinneinflammation, trafikolycka, fall eller misshandel.

Hjärnskador kan påverka flera områden, så som

  • motorik
  • kognition
  • kommunikation
  • språk
  • känslor
  • beteende.

Alla har rätt till individanpassad vård och rehabilitering, men i praktiken är det inte alltid så.

Idén till ett kompetenscentrum kommer från Arvsfondsprojektet Modellprojektet.
Modellprojektet kom fram till att personer med förvärvad hjärnskada behöver ett bättre stöd än de får idag. 
De behöver ofta stöd under en lång tid.

Modellprojektet bygger på Socialstyrelsens rapport ”Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada – landstingens rehabiliteringsinsatser”, från 2012.

Om projektet

”Nationellt kompetenscentrum förvärvad hjärnskada” är finansierat av Allmänna arvsfonden.
Projektet presenteras på Allmänna Arvsfondens webbplats.

Projektägare
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Projektpartners
Afasiförbundet
Personskadeförbundet RTP

Samarbetspartner
Begripsam AB

Kontakt

Ingela Ljunggren Törnblad
Projektledare
0702 471 999
ingela.ljunggrentornblad@hjarnkraft.se

Lena Öhrström
Redaktör
0730 799 788
lena.ohrstrom@hjarnkraft.se

Följ oss i sociala medier!

LinkedIn
Facebook
Instagram